Test ainest "Projektijuhtimine"

Enesekontrolli test.

Vasta testi küsimustele!

1 / 52
 1. Projektimeeskonna valiku ning juhtimise peamised etapid on:
  1. sõnastada rollidele ülesanded
  2. otsida igasse rolli sobiva kvalifikatsiooni, kogemuste ja isikuomadustega inimene
  3. vajalike rollide määratlemine meeskonnas
  4. mitte jagada meeskonnale infot tekkinud tõrgete või raskuste kohta, mis võiksid meeskonna motivatsiooni kahandada
  5. tagada range kontroll ning järelvalve tööaja kasutuse üle
  6. motiveerida ja kinnistada meeskonda