TEST1: Riiklikud seadusandlikud aktid

õppeaines "Merepraktika ja meresõiduohutuse lühikursus"

Tallinn

2013

TEST1: Riiklikud seadusandlikud aktid

Koostas Eesti Mereakadeemia õppejõud Aivar Savet